Marketingový slovníček M – Z

V minulém díle marketingového slovníčku jsme si vysvětlili pojmy od A až po L. Dnes se podíváme na ty zbývající (M – Z).

Majestic

Majestic je program, který mapuje a zkoumá internet. Vytváří speciální databázi tzv. „komerční link inteligence“, která je celosvětově největší. Používá se v oblasti SEO a pracují s ním marketingoví specialisté.

Marketing Miner

Jde o online nástroj, který nabízí uživateli data důležitá pro online marketing. Získává například data o doménách, frázích či URL.

Marketingový mix

Marketingovým mixem se označují základní marketingové nástroje, které by měla firma využívat, pokud chce být v marketingových kampaních úspěšná. S pojmem „marketingový mix“ poprvé přišel Neil Borden kolem roku 1949.

Microsite

Jsou takové webové stránky, které byly vytvořeny k prezentaci jediného produktu. Návštěvníci se na ně dostanou po kliknutí na reklamu. Často jsou vytvářeny pouze pro potřeby jediné konkrétní kampaně.

Mobilní marketing

Je takový marketing, který k reklamnímu sdělení využívá mobily či tablety. V případě chytrých telefonů se jedná například o reklamy, které se zobrazují při procházení internetu nebo v mobilních aplikacích. Spadají sem také reklamní SMS a push notifikace.

Monitoring

Monitoring sleduje obsah publikovaný v médiích a chování inzerentů. Zachycuje například rozsah reklam, jejich témata apod.

Netmonitor

Jde o výzkumný projekt, který zachycuje informace o návštěvnosti internetu v České republice a jeho uživatelích ze sociodemografického hlediska. Tato data pak využívají zejména zadavatelé reklam.

Newsletter

Jedná se o přehled novinek, který firmy využívají pro informování zákazníků o novinkách, událostech, zajímavostech nebo i slevách a bonusech. Newsletter může být elektronický nebo tištěný.

Off-page faktory

Jsou takové faktory, které mají vliv na to, jak dobře se konkrétní webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání. Zahrnují především zpětné odkazy. „Off–page“ se jim říká z toho důvodu, že se nacházejí mimo dané webové stránky a jsou proto hůře ovlivnitelné.

On-page faktory

Stejně jako „Off–page“ faktory mají vliv na to, jak dobře se konkrétní webové stránky umisťují ve výsledcích vyhledávání. Na rozdíl od nich se však lépe ovládají, protože se nacházejí přímo na dané webové stránce. Zahrnují například čitelnost stránek (čitelný zdrojový kód), jednoduchou a neměnnou URL adresu stránky, správně zvolený text, rychlost načítání atd.

OpenRefine

Jedná se o nástroj, který dokáže zpracovat velké objemy dat (získává je, čistí a upravuje). Je proto vhodným doplňkem při tvorbě PPC kampaní.

Optimalizace pro vyhledávače

Často je označováno jako SEO, tedy „Search Engine Optimization“. Jedná se o faktory („Off–page“ a „On–page“), které ovlivňují, jak dobře se daná webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávačů.  Pokud se umisťuje na předních pozicích, bude mít i více návštěvníků.

Page Rank

Jedná se o hodnotu, která na stupnice 0 – 10 určuje, nakolik je každá webová stránka významná. Stránky, které mají vysoký „Page Rank“, mají obvykle lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Page View

Udává počet zobrazení/zhlédnutí webové stránky. Pomocí „Page View“ lze měřit například návštěvnost webu.

Perex

Žurnalistické označení krátkého úvodu článku. Perex by měl čtenáře zaujmout natolik, aby si článek přečetl.

Pinterest

Jedná se o sociální síť, která je založená na publikování obrázků. Pinterest funguje jako nástěnka, na kterou jeho uživatelé tyto obrázky vystavují a sdílí s ostatními.

PNO

Jedná o zkratku označující podíl nákladů na obratu. Tento údaj tedy vyjadřuje, kolik procent z tržeb bylo vynaloženo na náklady.

Použitelnost

V kontextu webových stránek vyjadřuje použitelnost to, jak dobře se návštěvník na daných stránkách zorientuje. To znamená, za jak dlouho najde potřebné informace, pochopí ovládání stránek apod.

PPC (Pay per Click)

Zkratka anglického „Pay per Click“, tedy platba za klik. Jedná se o způsob platby za reklamu, kdy inzerent platí až ve chvíli, kdy na ni uživatel klikne. Neplatí tedy za její zobrazení.

PPL (Pay per Lead)

Anglické „Pay per Lead“ označuje způsoby platby za reklamu, kdy její zadavatel platí teprve ve chvíli, kdy reklama přivedla nového zákazníka a on provedl některou z požadovaných akcí – například si zakoupil zboží, zaregistroval se atd.

PPO (Pay per Order)

PPO znamená, že zadavatel reklamy zaplatí za reklamu teprve ve chvíli, kdy se návštěvník webu stane právě díky této reklamě jeho novým zákazníkem. To znamená, že se do systému registruje, nebo vyplní objednávkový formulář.

PPP

Znamená „Public Private Partnership“. PPP popisuje situaci, kdy je nějaká veřejná služba poskytovaná skrze spolupráci sektoru veřejného a soukromého.

Přístupnost

Přístupností rozumíme, že daný web je uzpůsobený pro různé uživatele. Tedy že respektuje individuální rozdílnosti v jejich zdravotním stavu, znalostech, technickém vybavení atd.

Public Relations (PR)

Pojem PR označuje vztahy s veřejností. Jedná se tedy o veškeré aktivity zahrnující komunikace firmy s veřejností. Snahou PR je vytvoření kladného vztahu k dané firmě.

Pull marketing

Označuje marketingovou strategii, ve které je kladen důraz na zákazníka jako na hlavního hybatele celého procesu. Zákazník je zde chápán jako někdo, kdo se snaží aktivně najít řešení svého problému. Je opakem „Push marketingu“.

Push marketing

Označuje marketingovou strategii, ve které firmy vyvíjí nátlak na zákazníka k zakoupení jejich produktů či služeb skrze reklamy. Zákazník je zde tedy pojímán spíše pasivně. Tato strategie je opakem „Pull marketingu“.

Redirect

Znamená přesměrování návštěvníka na správnou webovou stránku. To znamená, že ve chvíli, kdy uživatel zadá do okénka prohlížeče špatnou webovou adresu, díky přesměrování se i přesto dostane na požadované webové stránky (například zadá–li adresu Facebok.com s jedním o, prohlížeč jej automaticky přesměruje na Facebook.com).

Remarketing

Remarketing zahrnuje takové kampaně, které se zaměřují na uživatele, kteří již v minulosti navštívili dané webové stránky. Cílem je opětovně tyto někdejší zákazníky oslovit tak, aby si opět něco nakoupili.

Responzivní design

Responzivní design znamená, že zobrazení webové stránky se přizpůsobí zařízení, ze kterého si uživatel tyto stránky prohlíží – tedy například notebookům, mobilům, tabletům atd.

Retargeting

Označuje zobrazování reklamy uživatelům, kteří již jednou navštívili váš web. Retargeting umožňuje zacílit reklamu podle toho, co návštěvník na stránkách prováděl. Retargeting je jiný výraz pro remarketing.

ROI (Return on Investment)

ROI ukazuje, nakolik se vám vrátily peníze investované do reklamy. Přesněji se ptá na to, kolik vydělala každá koruna (nebo i jiná měna) do inzerce investovaná.

RTB (Real Time Bidding)

RTB označuje nástroj, který se využívá pro nákup reklamy a funguje podobně jako prodej a nákup akcií na burze. Aukce probíhá v reálném čase tak, že vlastník reklamní plochy nabízí v aukci svůj reklamní prostor a inzerent s nejvyšší nabídkou vyhrává.

See Think Do Care

Jedná se o marketingový framework, který ukazuje, jak zákazníci při nákupu postupují. Využívá se toho při budování marketingových strategií:

  • See – zákazníci se pouze rozhlížejí, v této fázi musí prodejce zaujmout
  • Think – lidé začínají zjišťovat bližší informace o výrobcích, v této fázi by měl prodejce nabízet takové informace, díky kterým si zákazníka získá
  • Do – v této fázi zákazník přijde nakupovat a cílem prodejce je zákazníkovi ukázat, že on je ten pravý, u kterého chce nakupovat
  • Care – zde již zákazníci nakoupili a obchodník by měl usilovat o to, aby se k němu opět v budoucnu vrátili a nákup zopakovali

SEM (Search Engine Marketing)

Jedná se o internetovou reklamu, která pracuje s internetovými vyhledávači. Tvoří ho SEO, PPC reklamy a tzv. přednostní výpisy.

SEO (Search Engine Optimalization)

Znamená to stejné, jako v češtině „optimalizace pro vyhledávače“.

SERP

Znamená „Search Engine Results Page“. Jedná se o stránku, kterou zobrazí vyhledávač poté, co uživatel zadal hledaný dotaz. Většinou se zobrazí titulek, krátký perex a hypertextový odkaz.

Seznam Sklik

Jedná se o aplikaci společnosti Seznam.cz, která nabízí tvorbu PPC reklam. Skrze Sklik.cz si může uživatel zakoupit reklamy, které se následně budou zobrazovat ve vyhledávači Seznam nebo na stránkách v obsahové síti jako Novinky.cz, Super.cz atd.

Sidebar

Je označení postranního panelu nebo boční lišty. Příklad využití sidebaru můžete najít na této stránce webu Spotrebitelov.cz

Sitewide

Pojem, který v SEO označuje navigační strukturu a odkazy umístěné napříč webovou stránkou (header, footer, boční widgety apod.).

Skóre kvality

Jedná se o termín, se kterým pracuje PPC systém Google Adwords. Vyjadřuje kvalitu klíčových slov, vstupní stránky a reklam. Vyšší skóre znamená lepší pozici reklam a nižší náklady.

Skyscraper

Znamená mrakodrap. Jedná se o reklamu ve tvaru reklamního bloku o velikosti 160 x 600 pixelů, nebo 120 x 600 pixelů. Umisťuje se nejčastěji na bocích webových stránek.

Sociální sítě

Anglicky označováno jako „Social Media“. Jedná se o internetové komunitní sítě, kde se lidé můžou zaregistrovat a vzájemně spolu komunikovat. Patří sem například Facebook, Twitter, LinkedIn apod.

SoLoMo

Znamená zkratku pro Sociální, Lokální a Mobilní. Jedná se o princip, kdy dochází k propojení všech těchto tří složek pomocí moderních technologií. Toho pak využívají společnosti ve svém marketingu, kdy se snaží, aby jejich služby naplňovaly všechna tři kritéria – například mají Facebook, přes který můžou zákazníci nakupovat jejich služby (jsou sociální) a díky mobilu dokážou zákazníky lokalizovat a nabídnout služby na základě toho, kde se právě nachází (jsou mobilní a lokální).

SPAM

Za spam se považuje nevyžádaná reklama, která dojde do e-mailové schránky, případně ji někdo vkládá do diskusních fór, blogů apod.

Sponzorované odkazy

Jedná se o druh textové reklamy na internetu. Pokud uživatel na reklamu klikne, dostane se na inzerovanou webovou stránku. Tyto reklamy mívají popisek a někdy i obrázek či logo.

Square

Jde o internetovou reklamu, která má podobu čtverce o velikosti 125 x 125 pixelů. Nejčastěji se umisťuje do horní části pravého menu.

TLD

Je zkratkou pro „Top Level Domain“, tedy doménu nejvyššího řádu. Tato doména se nachází na konci doménového jména. Znamená to, že u adresy www.srovname.cz se jedná o „.cz“.

Traffic

Má dva významy. Označuje návštěvnost webu (web s vysokou návštěvností má vysoký „Traffic“), nebo zaměstnance reklamní agentury, který se stará o zajištění reklamních podkladů.

Tweet

Označuje příspěvek v podobě krátkého textu na sociální síti Twitter.

Twitter

Jedná se o sociální síť, na kterou uživatelé přispívají tzv. „Tweety“ a doplňují je „Hashtagy“. Na Twitteru můžou uživatelé sledovat ostatní uživatele a sami přidávat příspěvky.

UX

Je zkratkou pro „User Experience“, čili uživatelský prožitek. Usiluje o to, aby byl jakýkoliv produkt dobře pochopitelný pro uživatele. Aby věděli, k čemu slouží a co s ním mají dělat.

Virální marketing

Forma internetového marketingu, kdy si lidé mezi sebou vzájemně přeposílají různé obrázky, videa apod. Často se jedná o něco vtipného, neobvyklého, případně kontroverzního. Virální marketing může být pro firmy nízkonákladový – pokud firma něco takového vytvoří, uživatelé si reklamu mezi sebou sami přepošlou.

Vlog, Vlogging

Termín, který vychází ze slova blog. Jedná se vlastně o vedení blogu, ale formou videa.

Výkonnostní marketing

Je takový marketing, ve kterém se klade důraz na sekundární výkon. To znamená, že návštěvník webu provede požadovanou akci (konverzi), například vyplní objednávku, nebo se zaregistruje. Vždy závisí na tom, jaký cíl je v kampani stanovený.

Widget

Je miniaplikace s určitým obsahem, například předpověď počasí, seznam událostí z kalendáře apod. Uživatel ji může využívat, aniž by musel navštívit webové stránky prodejce.

Wireframe

Znamená „skica webu“ nebo „drátěný model webu“. Jedná se vlastně o náhled webu při jeho navrhování. Zobrazuje, jak bude rozložení webu vypadat.

Xenu

Program, který se používá pro analýzu chyb na webu. Xenu odhalí například chybné odkazy, duplicitní obsah apod.

XHTML

Jedná o značkovací jazyk, který se vyvinul z HTML, tedy základního jazyka. Používá se ke tvorbě hypertextových dokumentů na internetu.

YouTube

YouTube je internetový portál, na kterém uživatelé sdílí videa. Jedná se o sociální síť, na které se může kdokoli zaregistrovat a sdílet, nahrávat či komentovat nahrané videopříspěvky.