Případová studie e-shopu Levnoshop.cz

Popis e-shopu: e-shop s výhodnými cenami velkého množství produktů různých segmentů, od elektra, drogerie, potravin až po nábytek, hobby nebo zahradní příslušenství.

Kategorie: střední e-shop

Sledované období: 10 měsíců od začátku spolupráce

V níže uvedeném grafu, vyjadřujícím vývoj PNO (hodnota podílu nákladů na obratu), můžeme pozorovat velmi příznivé PNO, kdy jsme naměřili již během prvních dvou měsíců od spuštění průměrnou hodnotu PNO 13 %. E-shop přitom v této době vynaložil investici pouhých 3 509 Kč. V následujících měsících spolupráce se nám dařilo hodnotu PNO vyjma malých nuancí postupně snižovat. V souhrnu jsme se dostali za deset měsíců sledování e-shopu na velmi nízké průměrné PNO ve výši 10,89 %.

Graf č. 1 Vývoj PNO

Grafy č. 2 a 3 znázorňují vývoj počtu prokliků a konverzí, kde se snažíme dosáhnout maximální efektivity kampaní, tak abychom byli schopni doručit vysoké konverzní poměry. Za všechny měsíce byl celkový počet prokliků 29 135 a počet konverzí 770. Nakonec byla průměrná hodnota konverzního poměru 2,64 % (770 ÷ 29 135 = 0,0264, tj. 2,64 %). Systém přitom naměřil průměrnou CPC (cenu za proklik) ve výši 4,91 Kč.

Graf č.2 Vývoj počtu prokliků

Graf č. 3 Vývoj počtu konverzí

V souhrnu jsme zaznamenali na e-shopu Levnoshop.cz strmý nárůst tržeb, který byl zřetelný již od třetího měsíce spolupráce. Vývoj nákladů a tržeb v jednotlivých měsících můžeme vidět v grafu č. 4. V prvním měsíci jsme naměřili tržby ve výši 4 999 Kč s náklady 652 Kč, v posledním již 253 576 Kč s náklady 20 199 Kč.

Graf č.4 Vývoj celkových nákladů a tržeb

Modrá linka značí, že se nám podařilo udržet stabilní výši nákladů, přestože tržby razantně rostly. Levnoshop.cz je jedním z  příkladů, kdy e-shop nemusí začínat s vysokým marketingovým rozpočtem, a přesto lze dosáhnout významného růstu tržeb během pár měsíců. Mnozí také ocení zachování velmi příznivého PNO, které bylo u této případové studie na zmíněných 10,89 %.

 

Skvělých výsledků můžete dosáhnout i vy. Nemáte účet na Srovnáme?

Chci vyzkoušet